SOFT DARTS WORLD CHAMPIONSHIP THE WORLD

Facebook
X
Instagram
YouTube
MENU

Stage ResultSTAGE結果

過去のSTAGE結果一覧
TOP STAGE結果 MALAYSIA STAGE

MALAYSIA STAGE

FINAL MATCH

JAPAN

TOMOYA GOTO

TOMOYA
GOTO

VS
3 - 0

JAPAN

YUTA HAYASHI

YUTA
HAYASHI

SEMI FINAL MATCH

JAPAN

YUTA HAYASHI

YUTA
HAYASHI

VS
3 - 2

PHILIPPINES

LOURENCE ILAGAN

LOURENCE
ILAGAN

SEMI FINAL MATCH

JAPAN

TOMOYA GOTO

TOMOYA
GOTO

VS
3 - 1

JAPAN

RYUSEI AZEMOTO

RYUSEI
AZEMOTO